Rejestracja Eventu

Nasza oferta

Rejestracja fotograficzna i video, streaming, transmisja na żywo

Oferujemy możliwość rejestracji imprezy przez profesjonalny zespół‚ fotografów i filmowców, a także wyś›wietlenia materiał‚u na żywo na ekranach znajdują…cych się™ na terenie imprezy, jak również streamingu na żywo w internecie.

Przygotujemy zdjęcia i wideo do wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji.

Współpracujemy z agencjami eventowymi i public relations,  mediami przy tworzeniu materiałów do publikacji.


Montaż i przekazanie materiał‚u następuje zazwyczaj w cią…gu 24-48 h.

Uwiecznij swoją… imprezę™!

Nasza oferta
Napisz do nas