Klasyczny, elegancki i wygodny fotel Chester.

Cena: 75 zł